مرکز آموزش علمی کاربردی ایدم

تصویب ۱۲۵ عنوان برنامه درسی جدید، دانشگاه جامع علمی کاربردی، برای اشتغال در مشاغل نوظهور، دانشجوی کاردانی و کارشناسی می پذیرد

برای اشتغال در مشاغل نوظهور ، با تصویب ۱۲۵ عنوان برنامه درسی جدید، دانشگاه جامع علمی…

انتصاب سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی منصوب شد.به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی…