مرکز آموزش علمی کاربردی ایدم

مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت تولید موتورهای دیزل ایران-ایدم

مرکز آموزشهای علمی کاربردی ایدم زیر نظر دانشگاه جامع علمی کاربردی و در شاخه صنعت در توسعه علم و دانش در سطح دانشگاهی و مهارتی فعالیت می نماید.

استانآذربایجان شرقی
آدرستبریز-منطقه صنعتی غرب-بلوار صنعت-خیابان صنعت ۴-شرکت ایدم
تلفن04134450011
شماره فکس04134468321

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت تولید موتورهای دیزل ایران-ایدم

نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
  عمومی مدیریت و خدمات اجتماعی صنعت کشاورزی فرهنگ و هنر   کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد   ترمی پودمانی  
تعمیرات مکانیکیصنعتکاردانیترمی۳۵
کاردانی فنی کنترل کیفیت خودروصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی مکانیک-تعمیرات ماشین آلات صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزارصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
ماشین ابزارصنعتکاردانیترمی۳۵
مهندسی فناوری ساخت و تولید-قالب سازیصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتیصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزارصنعتکارشناسیترمی۰
نرم افزار کامپیوترصنعتکاردانیترمی۳۵
نقشه کشی صنعتیصنعتکاردانیترمی۳۵