مرکز آموزش علمی کاربردی ایدم

بولتن آموزش و اطلاعیه های دانشگاه

اخبار مهم دانشگاه در این بخش اطلاع رسانی می شود.

آموزشهای الکترونیکی دانشگاه جامع علمی کاربردی راه اندازی شد.

http://lms.azuast.com/